مقاومت پوشش

مقاومت پوشش رنگ به کمک خراش با قلم اندازه گیری می شود. برای اهداف مذکور یکسری قلم های چوبی تستی با مارک «Faber Castell» و جنس گرافیت مورد استفاده قرار میگیرد که مقاومت افزایشی دارند. قلم را زاویه دار بر روی پوشش قرار داده فشار می دهیم که باید قبل از رد شدن از پوشش و رسیدن به اساس فلزی بشکند.  (ASTM D3363). مقاومت با مقدار عددی مقاومت قلم که سطح را تخریب نمی کند برابر می باشد.

ارتجاع

برای تست ارتجاع و چسبندگی پوشش رنگی از متود خمش محور مخروطی استفاده می شود. پنل کنترل با لایه رنگ بین محور مخروطی و پیچ کشسانی قرار می گیرد. سپس پنل در اطراف محور مخروطی و با خمش یکنواخت 180 درجه ای با کمک دسته ی گردان چرخانده می شود. در صورتیکه ترک و شکستگی بوجود آید از ابتدای خمش تا انتهای آن اندازه گیری می شود. مقدار شکستگی قابل پذیرش عملا با استفاده از محصول تعیین می شود: از محل نبود شکستگی تا پیدایش چند اینچی آن.

رنگ و جلا

تست رنگ را می توان بصورت چشمی دیداری و یا با استفاده از روش های کامپیوتری انجام داد. کنترل چشمی جهت بررسی انتخاب رنگ و نیز مقایسه جزییات مناسب می باشد. جهت تایید نتایج بررسی چشمی و جهت دقت کامل نتایج ابزار اندازه گیری رنگ مورد استفاده قرار می گیرد


ضخامت پوشش

ضخامت لایه آماده را می توان با ضخامت سنج میکرونی اندازه گیری کرد. انواع مختلفی از ضخامت سنج وجود دارد که برای استفاده بر روی آلومینیوم، مس، روی، برنج و سطوح دیگر مغناطیسی و غیرمغناطیسی کاربرد دارند. ضخامت سنج تفاله نیز موجود است. این ضخامت سنج کانال باریک و دقیقی بر روی پوشش بوجود آورده و ضخامت لایه را از مقطع متقاطع قابل رویت لایه ی پوشش دهنده اندازه گیری می کنند. ضخامت سنج مذکور بدلیل اینکه سطح پوشش پلیمری را از بین می برد بسیار کم کاربرد می باشد.

مقاومت ضربه ای

تست مقاومت ضربه ای را می توان هم بصورت ضربه مستقیم و هم بصورت ضربه برگشتی انجام داد. هر دو تست را با استفاده از ابزار تعیین مقاومت ضربه ای پوشش پلیمری و با سقوط آزاد بار از ارتفاع مختلف انجام می دهند. پنل را زیر لوله قرار داده و از داخل لوله سیلندری با وزن مشخص را بر روی آن رها میکنند. سیلندر را بر روی سطح پنل که لوله بر آن قرار گرفته از ارتفاعات مختلف رها می کنند. در صورت تست ظاهر پنل، سمت روی آن بطرف بالا قرار میگیرد که سیلندر بر روی آن سقوط می کند. و در صورت تست پشت پنل پوشش به سمت پایین قرار میگیرد و سیلندر بر سمت پوشش نیافته آن سقوط می کند. نتایج بصورت اینچ- پوندی ارایه می شوند و عدد مربوط به ضربه ماکسیمم که پوشش قبل از لرزه تحمل می کند، ثبت می شود.

سنباده خوری

معمولا تست مقاومت سنباده خوری با استفاده از ماشین سنباده تیبر انجام می شود. پنل ها در زیر دوایر سنباده ای که مقاومت و وزن معینی دارد به گردش درمی آیند. اتلاف پوشش با استفاده از وزن کشی اندازه گیری می شود. ابزار سنجش دیگری جهت سنجش خوردگی سنباده ای از طریق تاثیر بر پنل شنی وجود دارد. شن از طریق لوله ی عمودی بر روی پنل با زاویه 45 درجه ای ریخته می شود. در نتیجه مقدار شن لازم باعث از بین بردن ضخامت معینی از پوشش می شود.