در کارخانه خطوطی با فناوری بالای تولید مواد پودری لاک و رنگ نصب شده اند که ظرفیت تولید سالانه به بیش از 6000 تن رنگ در سال می رسد. مقدار مناسب ماده خام با استفاده از ترازوهای الکترونی دقیق انجام می شود. سیستم الکترونی کنترل فعالیت باعث می شود که رژیم کار مشخصی از مخلوط مواد را در نظر گرفت که تضمین کننده بهترین ترکیب از اجزای پودری مورد استفاده است.

  


بخش شکل دهی

تجهیزات دو مارپیچی جدید تولید  Coperion که با سیستم های رایانه ای کنترل می شوند، کیفیت بالا و ثبات شاخص های رنگ های پودری را تضمین می کنند.

بخش پودرسازی و بسته بندی

سیستم های پودر کننده مناسب باعث می شود تا بهترین اندازه های رنگ های پودری به دست آید و همچنین می توان بسته به نوع مصرف مشخص آنها را تغییر داده کاهش یا افزایش داد. خطوط نیمه اتومات بسته بندی تضمین کننده مطابقت وزن محصول با برچسب روی محصول می باشند.