در کارخانه رنگ های پودری یاروسلاو آزمایشگاهی ساخته شده است که ثبات کیفیت محصولات تولیدی را با کنترل سرسختانه ماده خام و مقدارمصرف و فناوری تولید تضمین می کند. آزمایشگاه دارای تجهیزات معاصر ایتالیایی می باشد. فعالیت آزمایشگاه معطوف به توسعه شاخه های مصرف رنگ های پودری و نیز افزایش کیفیت و افزایش تنوع  رنگ های پودری تولیدی می باشد.


مرکز تست

مرکز تست شرکت سهامی عام کارخانه یاروسلاو یکی از برجسته ترین و پیشرفته ترین مراکز تست و آزمایش در کشور روسیه می باشد. در این کارخانه کارشناسان مجرب در زمینه تهیه و تحقیق مصالح رنگ و لاک مشغول به فعالیت می باشند. مرکز دارای گواهینامه های مطابقت از گوست و ایزو، مک 17025-2006 می باشد. همچنین گواهینامه اعتباری آژانس فدرال تنظیم فناوری و مترولوژی  №РОСС RU.0001.22KK12 دریافت گردیده است.

انتخاب کامپیوتری رنگ ها

در آزمایشگاه ما انتخاب رنگ بصورت کامپیوتری انجام می شود که آماده سازی سریع جهت تولید رنگ های پودری را در مطابقت دقیق با معیارهای شما و کاتالوگ رنگ های RAL تضمین می کند. ترکیب گرانولومتری رنگ ها با کمک آنالیزاتور لیزری اندازه ذرات  تعیین می شود که این امکان را میدهد که بصورت دقیق اندازه های رنگ تولیدی را تحت کنترل گرفت و آن را با توجه به سفارشات درخواستی تغییر داد.