po

رنگ های پلی استر

برای رنگ امیزی محصولات فلزی که تحت تاثیر قوی فضا قرار دارند مورد استفاده قرار میگیرد.

epo

رنگ های اپوکسید

برای رنگ امیزی محصولات فلزی که تحت تاثیر زنگ زدگی بالایی هستند به عنوان پوشش دفاعی مورد استفاده قرار میگیرد.

st

رنگ های اپوکسید- پلی استر

برای رنگ امیزی محصولات فلزی که در داخل ساختمان قرار دارد استفاده می شود.

kremn

رنگ های پلی اورتان

برای رنگ امیزی سطوح فلزی مختلف که در داخل و یا خارج ساختمان قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرند.

spec

رنگ های ایفکت دار

برای رنگ امیزی محصولات فلزی که تحت تاثیر زنگ زدگی بالایی هستند به عنوان پوشش دفاعی مورد استفاده قرار میگیرد.

graph

Qualicoat

برای رنگ امیزی محصولات فلزی که تحت تاثیر زنگ زدگی بالایی هستند به عنوان پوشش دفاعی مورد استفاده قرار میگیرد

حوزه
رنگ پودری
حقایق در مورد ما
800
تعداد انواع رنگ

محدوده پوشش پودر

6000 +
رنگ تن

خروجی سالانه

1050 +
مشتریان

در سراسر روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع